Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Jak to jest z ochroną danych osobowych?

Zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Pojęcie dobra osobistego nie jest zdefiniowane w przepisach, zatem jest przedmiotem interpretacji w drodze orzecznictwa sądowego. Ostatnio Sąd Najwyższy uznał, że dobra osobiste narusza nazwanie osób żądających usunięcia krzyża ze szkoły rozwydrzonymi smarkaczami. Czy rzeczywiście można uznać, że profesor wyższej uczelni, eurodeputowany działał w sposób bezprawny oceniając w ten sposób działania uczniów liceum domagających się zdjęcia krzyża ze ściany w szkole, w której się uczyli?

Ich żądanie związane było z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakwestionował obecność krzyża we włoskich szkołach. Orzeczenie to zostało później zmienione i ostatecznie Europejski Trybunał Praw Człowieka podtrzymał prawo do władz włoskich do umieszczania w szkołach krzyży. A zatem okazało się, że powoływali się oni na orzeczenie, które było wadliwe i zostało następnie wycofane z obrotu prawnego.
Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN mówimy smarkacz o chłopcu lub młodym mężczyźnie, choć jest to słowo potoczne i obraźliwe, wyrażające niechęć lub lekceważenie. Natomiast rozwydrzenie związane jest z zachowaniem zuchwałym, łamiącym ogólnie przyjęte zasady, jest to słowo potoczne i używane z dezaprobatą.

Czy jednak można uznać, że użycie słów wyrażających niechęć lub lekceważenie oraz dezaprobatę w stosunku do osób podejmujących działanie w sferze publicznej powinno być uznane za naruszenie dóbr osobistych, jak przyjął w tym przypadku Sąd Najwyższy, a przed nim oba sądy niższych instancji?

Stanowisko takie musi budzić daleko idące wątpliwości. Wypowiedź profesora dotyczyła działań, które w Polsce doświadczonej usuwaniem krzyży przez komunistów i pamiętającej walki uczniów o ich zachowanie lub przywrócenie, jak w szkole w Miętnem, mogły budzić co najmniej wątpliwości. W takiej sytuacji uznanie żądania usunięcia krzyża ze szkoły mogło być uznane przez niego w sposób całkowicie usprawiedliwiony nawet za działanie łamiące ogólnie przyjęte zasady i spotkać się z dezaprobatą. A skoro tak, to wydaje się, że użycie także ostrych, potocznych słów, nacechowanych negatywnie, może mieścić się w granicach wyrażania opinii. Podjęcie działania w sferze publicznej, a takim było żądanie usunięcia krzyża ze szkoły, niewątpliwie powinno prowadzić do tego, że osoby podejmujące takie działania musiały, a przynajmniej powinny były się liczyć z tym, że mogą narazić się na krytykę. Stąd uznanie przez sądy, łącznie z Sądem Najwyższym, że krytyka ta naruszała ich dobra osobiste wydaje się nadmierną ingerencją sądów w sferę debaty publicznej i swobody wypowiedzi. Krytyka, która ich dotknęła była reakcją na negatywnie ocenione przez krytykującego profesora i eurodeputowanego działania tych osób, które w jego ocenie wykraczały poza ogólnie przyjęte zasady. Profesor działał zatem w interesie społecznym, a w jego krytyce trudno doszukać się bezprawności.

O ile zatem można ubolewać nad poziomem dyskusji w Polsce, o tyle zaprzęganie do podnoszenia jej poziomu sądów wydaje się całkowitym nieporozumieniem. Szkoda, że Sąd Najwyższy nie zdecydował się na przerwanie tego procederu w tym przypadku.

Paweł PelcCzytaj oryginalny artykuł na: http://www.stefczyk.info/blogi/okiem-prawnika/jak-to-jest-z-ta-ochrona-dobr-osobistych,9723224248#ixzz2rzjWjAgaCopyright © 2013 kancelariapelc.com | Polityka Cookies
Projekt: bxmmultimedia