Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

DOŚWIADCZENIERadca prawny Paweł Pelc ma wieloletnie doświadczenie związane z sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz rynku kapitałowym i w problematyką kart płatniczych oraz nadzorem nad instytucjami finansowymi.

Doświadczenie to radca prawny Paweł Pelc zdobył doradzając instytucjom finansowym oraz w toku swojej pracy zawodowej na stanowiskach Dyrektora Gabinetu Prezesa Polskiego Banku Rozwoju, Wiceprzewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Wiceprezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i członkiem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Dyrektora Zarządzającego Pionem w Komisji Nadzoru Finansowego, Doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego NBP, a także członka rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Doradzał m.in. Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego, Litewskiej Komisji Papierów Wartościowych oraz Macedońskiemu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Radca prawny Paweł Pelc ma także duże doświadczenie regulacyjne i legislacyjne, w szczególności dotyczące rynku finansowego i reform emerytalnych oraz funkcjonowania instytucji finansowych i nadzoru nad nimi. Był także prokurentem a następnie członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

Radca prawny Paweł Pelc ma doświadczenia związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych, doradzał także instytucjom publicznym w kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi oraz zajmował się doradztwem i obsługą spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców. Zajmował się także prawem wyznaniowym.
 


Copyright © 2013 kancelariapelc.com | Polityka Cookies
Projekt: bxmmultimedia